ZÁMEK JAKO MÍSTO

 .. pro svatbu

jako oficiální oddací místo Ostravy jih 

nabízí konání celé svatby ve svých prostorách

( erbovní sál, restaurant nebo na nádvoří)

 

když pro svůj obřad zvolíte radnici či kostel,

na zámku vás budeme čekat s hostinou

 

 více informací o výzdobě, kontakty na fotografy, květinářku,

hudbu, svatební menu, program a další služby

najdete na recepci 
cena od 1100 czk za hosta
 svatební dar Zámku Zábřeh

noc v historickém apartmá & pro svatební hosty speciální ceny ubytování

(více informací na recepci)


VŠE CO NEJVÍCE TAJÍME A JE NA NÁS NEJVÍCE VIDĚT

Společnost Pivovar Zábřeh s.r.o., IČ 27795659, je jakožto člen koncernu Depende Group podrobena

ve smyslu ust. § 79 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jednotnému řízení ze strany

řídící společnosti Dependelab s.r.o., IČ 03540758, a to spolu s těmito ostatními řízenými osobami:

Scansen s.r.o., IČ 03539857; NUEVO COMEDOR s.r.o., IČ 29388716.